Köpvillkor

INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor gäller för dina köp på, och din användning av, webbsidan www.madebyhomeless.com. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Toppare AB, org. nr 559134-3164, hädanefter kallad "Made by Homeless", ”vi” eller "MBH".

Genom att göra köp ifrån och använda denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Vi ber dig därför att noga läsa igenom villkoren före du använder vår sida.

BEKRÄFTELSE

När vi har tagit emot en beställning av dig kommer vi att skicka en elektronisk bekräftelse/faktura till din email-adress som bekräftelse på ditt köp. Det är därför viktigt att du skriver in rätt email-adress när du gör en beställning. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelsen för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst. Bekräftelsen utgör också ditt kvitto på att du genomfört köpet.

BETALNING

Du kan välja att betala med bank-, kreditkort eller Swish. Vid betalning med bank- eller kreditkort sköter Mondido Payments AB alla våra banktransaktioner. Made by Homeless hanterar inte själv några bank- eller kreditkortsnummer.

Betala säkert med Visa, MasterCard, faktura eller Swish. Din betalning hanteras av Mondido Payments AB med säker kryptering och enligt strikt banknorm. Vid betalning med kredit- eller bankkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. För det fall att ingen betalning mottagits efter att du skickat din beställning, kan beställningen automatiskt komma att upphävas av MBH.
 

PRISER

Alla priser som visas på Made by Homeless webbplats, www.madebyhomeless.com, är inklusive moms, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om en beställning ska skickas till en leveransadress utanför EU kommer momsen att dras av på betalningssidan. Observera att om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter. Det bör noteras att MBH inte har någon kontroll över dessa avgifter, och eftersom dessa avgifter är olika för olika länder kan vi inte förutse deras storlek. MBH rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för ytterligare information.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar som görs i någon annans namn utan dennes samtycke kommer att anmälas. Made by Homeless förbehåller sig rätten att ändra och korrigera priser på alla beställningar, inklusive slutgiltiga köp. Om ett pris är felaktigt kan detta föranleda Made by Homeless att upphäva köpet och återbetala det aktuella beloppet på bästa möjliga sätt. Detta kan göras när som helst.

Kunden har rätt att returnera en vara inom 30 dagar från det att beställningen mottogs. Denna rätt gäller endast under förutsättning att produkten och dess originalförpackning returneras i samma skick som vid mottagandet. Om kunden utnyttjar sin rätt att returnera en vara ska kunden kontakta Made by Homeless för att få en särskilld adress att skicka varan till. Returförsändelsen betalas av Made by Homeless. Om kunden bor i ett geografiskt område där det nationella postverket inte erbjuder returer kan kunden vara tvungen att själv stå för returkostnaden. Om en vara skadas under transport till kunden ska Made by Homeless kontaktas inom 30 dagar för information om kompensation.

GARANTI

Garantivillkor: Två år från inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel på själva klockan (urverket, boetten, glaset). Andra delar än de som tidigare angivits omfattas inte av denna garanti. Om du vill ha en ersättningsprodukt som täcks av denna garanti kontaktar du Made by Homeless kundtjänst via telefon eller e-post. I e-postmeddelandet behöver du ange namn, adress, ordernummer och en detaljerad beskrivning av felet. Skriv “reklamation av köp” som ämnesrubrik i ditt e-postmeddelande. Returförsändelsen betalas av Made by Homeless. Om Made by Homeless inte hittar någon av de defekter som finns beskrivna ovan kommer produkten att skickas tillbaka till kunden.

Boetten, urtavlan, visarna, glaset, klockarmbandet eller andra delar kan ersättas med likvärdiga delar om någon annan överenskommelse inte gjorts med Made by Homeless.

Denna garanti berättigar kunden till en kostnadsfri ersättningsvara i enlighet med de villkor som anges här och inom den angivna tidsperioden, och kan inte begränsa kundens lagliga rättigheter.

PERSONLIG INFORMATION

När du handlar på vår webbsida kommer vi att spara vissa av dina personuppgifter för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätten att begära tillgång till din data och om någon information är felaktig kan du få den ändrad eller borttagen. Made by Homeless kan också komma att använda cookies, till exempel för att förbättra din upplevelse av denna webbsida. Du kan läsa mer om hur vi använder personuppgifter och cookies här.

PRODUKTINFORMATION

Made by Homeless har rätten att ändra priser, ta extra kostnader och ändra produktinformation utan föregående meddelande därom. Produktbilder och annan information syftar till att återspegla produkten så mycket som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel som kan förekomma på webbsidan och kan inte garantera att alla bilder på ett fullt ut korrekt sätt återspeglar klockans rätta utseende. Bilderna ska endast ses som illustrationer. Bilders kvalitet kan också variera beroende på vilka färginställningar du har på datorn.

LEVERANSER OCH AVBESTÄLLNINGAR

Made by Homeless levererar sina produkter över hela världen. Leveranser i Sverige görs i samarbete med Postnord. Du har rätt att avbeställa en order och lämna tillbaka varor genom att kontakta MBH:s kundtjänst eller genom att använda kontaktformuläret på MBH:s webbsida som du hittar här, inom 30 dagar från att du fått varorna. Kostnaden och risken för att transportera varor du vill returnera till MBH åläggs kunden.

För det fall du som kund upplever att leveransen av en vara är osedvanligt försenad vilket föranleder att du inte längre vill genomföra köpet åligger det dig att göra en avbeställning. För det fall försändelsen redan har skickats måste kunden ta emot beställningen. En avbeställning är inte giltig förrän en bekräftelse har mottagits från MBH antingen via email eller telefon. Om en produkt inte längre säljs har MBH rätten att avbeställa köpet och göra en återbetalning. MBH kommer att underrätta kunden om en returvara eller en motsvarande produkt finns tillgänglig.

Beställningar skickas normalt inom 4 arbetsdagar efter att köpet har gjorts och leverans sker till din brevlåda eller närmsta postombud inom 1-3 arbetsdagar.

KUNDKLAGOMÅL

Det är viktigt att du som kund noga undersöker varan när du tagit emot den. Om din vara skadats under transport måste du rapportera detta så snart som möjligt till transportören. Detta gäller oavsett om det rör sig om en synlig skada eller inte. Om du efter mottagande av varan upptäcker att den är skadad eller inte motsvarar den vara du beställde så ska du kontakta oss inom 30 dagar.

Eventuella klagomål ska göras till MBH:s kundtjänst. Vänligen förse oss med ditt ordernummer och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi med vidare instruktioner om återlämning av varan.

Felaktiga produkter som återlämnas till Made by Homeless ska alltjämt behandlas varsamt av kund och som om de var felfria. Oavsett orsak till retur, så är det av stor vikt att produkten är förpackad så att den inte kan skadas under transport. För det fall en återlämnad produkt inte har några fel kommer MBH att returnera produkten till kunden. Om en viss produkt inte finns längre har kunden istället rätt till återbetalning. Om det uppstår en tvist mellan dig som kund och Made by Homeless och vi inte lyckas lösa tvisten, kan du skicka ett klagomål till EU:s funktion om tvistlösning på nätet, Online Dispute Resolution. Mer information hittar du via följande länk http://ec.europa.eu/odr. För fall i Sverige skickas ärenden över till ARN, Allmänna reklamationsnämnden.

ANSVAR

Made by Homeless ansvar för fel i samband med leverans är begränsat i enlighet med gällande leveransvillkor för den aktuella leveransen och vad som följer av dessa villkor.

Vår ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på www.madebyhomeless.com är begränsad till det totala beloppet av din beställning. MBH har inget ansvar för indirekta förluster.

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen som reglerar distansköp (SFS 2005:59) har du som köper från Made by Homeless 14 dagars ångerrätt från och med att du beställt ordern. Det är du som konsument som står för returfrakten om du ångrar ditt köp. Om det däremot är fel på den köpta varan så står MBH för returfrakten.

FORCE MAJEURE

MBH ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom MBH:s kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att MBH eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Vår webbsida kan inkludera användargenererat innehåll från till exempel sociala medier. Made by Homeless tar inget juridiskt ansvar för sådant material. För det fall du misstänker ett upphovsrättsintrång, eller intrång i annan rätt, eller av annan anledning skulle känna dig kränkt av innehåll som publicerats på webbsidan, vänligen kontakta vår kundservice.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök rapporteras till polisen. MBH förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om någon misstanke till brott väcks.

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av denna webbsida. I den mån lag tillåter det ska svensk domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller din användning av webbsidan, med undantag för fall då MBH självmant väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där den har sitt hemvist.

UPPSÄGNING

Made by Homeless förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av webbsidan efter eget tycke. Till exempel om MBH misstänker att du har brutit mot dessa allmänna villkor. Sådan uppsägning kan göras utan föregående meddelande därom.

KLAUSULERS GILTIGHET

Om ett eller flera av dessa villkor förklaras ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol eller tillsynsmyndighet, ska detta inte påverka återstående villkors giltighet.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

De immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på www.madebyhomeless.com, som tillhör Made by Homeless får inte användas i kommersiellt syfte utan tillåtelse av MBH. All användning av www.madebyhomeless.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke kommersiella, bruk är förbjudet utan tillåtelse av MBH.

Denna webbsida ägs exklusivt av Made by Homeless ("Toppare AB"). Allt material som förekommer på denna webbsida är förbehållet MBH.

ÄNDRINGAR

MBH kan komma att se över dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och MBH. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i våra allmänna villkor.

BOLAGSINFORMATION

Toppare AB
Sankt Göransgatan 159,
11217 Stockholm
SVERIGE

Organisationsnummer: 559134-3164

Dessa allmänna villkor var senast uppdaterade 2018-11-08